TRĄŠŲ KAINORAŠTIS
nuo 2022 01 10
Prekės Sudėtis Vnt      Pardavimo kaina
EUR/t, be PVM EUR/t, su PVM
         
Amonio nitratas po 500 kg (Acron)
N-34 tona 700 847
Amonio sulfatas FIN po 500 kg (Suomija) N-21, S-24 tona 555 672
Amonio sulfatas COMPACT po 500 kg (Latvija) N-21, S-24 tona 595 720
Amonio thiosulfatas skystas (priedas prie KAS) N-12, S-26 tona 595 720
NPK 16-16-16 Acron po 500 kg   tona 595 720
 NPK 10-26-26 Phos Agros po 800 kg likutis S-2 tona 595 720
KAS 32 N-32  tona 680 823